Program

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-11.00 Sesja I
Przewodniczący sesji: Dr hab. Jacek Słupski

9.00-9.05 Rozpoczęcie konferencji

9.05-9.30 Błonnik w owocach, warzywach i ich przetworach
Dr Sylwia Skąpska, Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa

9.30-10.00 Innowacyjne produkty sokownicze i ich miejsce w diecie człowieka
mgr inż. Barbara Groele, KUPS, Warszawa

10.00-10.20 Leczniczy potencjał fitosterolii
Dr n. med. Beata Piórecka, Zakład Żywienia Człowieka Collegium Medicum, UJ, Kraków

10.20-10.45 Diety roślinne w kontekście zanieczyszczeń żywności
Dr hab. inż. Jacek Słupski, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10.45-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa/ sesja posterowa

 

11.30-13.45 Sesja II
Przewodnicząca sesji: Dr Małgorzata Kostecka

11.30-12.00 Apiterapia wybrane zioła i ich zastosowanie w leczeniu dietetycznym
Dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

12.00-12.30 Wybrane składniki owoców i soków owocowych i ich wpływ na zdrowie-przegląd badań
Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowka, Collegium Medicum UJ

12.30-13.00 Alergeny warzyw i owoców zagrożenia i profilaktyka
Dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

13.00-13.30 Diety roślinne czy bezpieczne dla osób aktywnych fizycznie?
Mgr Damian Parol, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-14.14 Przerwa/ sesja plakatowa

14.15-16.00 Sesja III Sesja młodych naukowców
Przewodnicząca sesji: Dr Beata Piórecka

Kolejność wystąpień:

1. Agata Skop-Lewandowska; Joanna Guzik; Agnieszka Gąsior

OCENA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CAŁODZIENNYCH RACJACH POKARMOWYCH KOBIET Z ROZPOZNANĄ NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

2. Ewelina Piasna-Słupecka; Ewa Piątkowska; Mariola Drozdowska

DIETA WEGETARIAŃSKA KORZYŚCI I PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z JEJ STOSOWANIA

3. Joanna Guzik; Agata Skop-Lewandowska

BŁONNIK W DIECIE SPORTOWCÓW– CZY ZAWODNICY KRAKOWSKICH AKADEMICKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH „TRZYMAJĄ” NORMĘ?

 4. Mariola Drozdowska; Ewa Piątkowska; Ewelina Piasna-Słupecka

DIETA WEGETARIAŃSKA A RYZYKO NIEDOBORÓW NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH ORAZ WITAMIN

5. Karolina Ruszkiewicz; Dominika Matuszyk

NAWYKI ŻYWIENIOWE I SPOŻYCIE SŁODYCZY WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY

6. Aleksandra Penter

FERMENTED PLANT BASED YOGURTS AS POTENTIAL CARRIERS OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS

7. Karina Błądkowska ; Małgorzata Kostecka; Justyna Libera

SUBSTANCJI CZYNNE WYSTĘPUJĄCE W GLONACH ORAZ ICH WPŁYW NA ORGANIZM LUDZKI 

8. Patrycja Nawojowska; Anna Chmura

SUBSTANCJE BIOAKTYWNIE CZYNNE W WASABI ORAZ CHANIE I ICH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

16.00 Ogłoszenie wyników rozdanie nagród